Trajnime ne Psikotraumatologji

Fazat neurobiologjike të zise tek të rriturit dhe tek fëmijet Zia traumatike: emocionet bllokuese në riprocesimin e zisë
3 Lectures
Trajnime ne Psikotraumatologji
$600
EMDR eshte: TRAJNIM SPECIALIZUES: · Gjatë trajnimit specializues të Nivelit 1 në EMDR, Terapistët mësojnë të zbatojnë protokollin EMDR në 8 fazat e...
Trajnime ne Psikotraumatologji
4
$35
4
4 (6)
Trajnim 1
Intermediate
1 Lectures
3
Trajnime ne Psikotraumatologji
4
$90
4
4 (6)
Trajnim 2
Advanced
1 Lectures
10 hours