Trajnime

VIDEO PREZANTUESE

Play Video

Trajnimet e Zhvilluara ne Vitin 2023

1. 7 Janar 2023 “Kartela Terapeutike”
Trajner: Besarta Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR 

2. 23-26 Shkurt 2023 “Niveli 1 EMDR” Tiranë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

3. 5-7 Maj 2023 “Niveli 2 EMDR” Kosovë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe, Psikoseksologe & Trajner EMDR

4. 20-21 Maj “Hapat e parë në EMDR me fëmijët dhe familjet e tyre”
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR dhe Valeria
Lazzarini Psikoterapiste,Supervizore EMDR Europe

5. 9-11 Qershor 2023 “Niveli 1 EMDR” Kosovë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

6. 13-16 Korrik 2023 “Niveli 1 EMDR” Tiranë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

7. 17-19 Nëntor 2023 “Niveli 2 EMDR” Durrës
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

8. 9 Dhjetor 2023 “Neglizhenca Prinderore”
Trajner: Besarta Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR