Trajnime

VIDEO PREZANTUESE

Play Video

Trajnimet e Zhvilluara ne Vitin 2024

1.Janar 

Supervizim Data 13 Janar ora 10:00-12:00 Supervizore Besarta Taci, Live, 2 ore

Supervizimi Data 31 Janar ora 18:30, Zoom Supervizore Valeria Lazzarini ,Zoom 2 ore

2. Shkurt

Trajnim Data 10 Shkurt ora 10:00-13:30 në Durres, Trajnim me teme : ” Nga trajtimi i PTSD tek traumat e atashimit “.

Trajnon: Besarta Taci

Supervizim Data 28 Shkurt ora 18:30-20:00, Supervizore Besarta Taci,Zoom 1 ore 30min

3.Mars

Trajnim Data 02 Mars ne Durres, Workshop me teme: “Ekzaminimi Neuropsikologjik i Femijeve Parashkollor “.

Trajnon: Giovanni Masciarelli

Kursi Trajnim Data 2 Mars , ora 8:30-18:00 Kursi i Perfeksionimit ne EMDR , ne Tirane

Trajnon: Besarta Taci

Trajnimet e Zhvilluara ne Vitin 2023

1. 7 Janar 2023 “Kartela Terapeutike”
Trajner: Besarta Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR 

2. 23-26 Shkurt 2023 “Niveli 1 EMDR” Tiranë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

3. 5-7 Maj 2023 “Niveli 2 EMDR” Kosovë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe, Psikoseksologe & Trajner EMDR

4. 20-21 Maj “Hapat e parë në EMDR me fëmijët dhe familjet e tyre”
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR dhe Valeria
Lazzarini Psikoterapiste,Supervizore EMDR Europe

5. 9-11 Qershor 2023 “Niveli 1 EMDR” Kosovë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

6. 13-16 Korrik 2023 “Niveli 1 EMDR” Tiranë
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

7. 17-19 Nëntor 2023 “Niveli 2 EMDR” Durrës
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

8. 9 Dhjetor 2023 “Neglizhenca Prinderore”
Trajner: Besarta Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR