Shoqata ndërkombëtare Emdr

Shoqata Ndërkombëtare EMDR është një shoqatë profesionale ku praktikuesit e terapisë EMDR dhe kërkuesit e terapisë EMDR kërkojnë standardet më të larta për përdorimin klinik të EMDR. Terapia EMDR është një psikoterapi e pranuar nga organizatat kryesore të shëndetit mendor në të gjithë botën për trajtimin e një sërë simptomash dhe kushtesh. Kjo faqe siguron informacione për komunitetin më të madh të EMDR, përfshirë mjekët, hulumtuesit dhe publikun që shërbejnë anëtarët tanë.

Vlerat kryesore përfaqësojnë parimet udhëzuese për mënyrën se si ne dëshirojmë të sillemi si anëtarë profesionistë të Shoqatës Ndërkombëtare të EMDR. Bordi EMDR dhe anëtarët e saj përpiqen të sillen në shërbim të EMDR me këto Vlerat Thelbësore në mendje. Ne jemi të përkushtuar për të kuptuar nevojat e anëtarësimit tonë EMDRIdhe për të komunikuar se si veprimet e Bordit tonë i shërbejnë angazhimit tonë ndaj Misionit, Fundeve dhe Vlerave Thelbësore të Shoqatës sonë.

Edukimet Tona

LEADERSHIP

Ne kërkojmë të inkurajojmë dhe kultivojmë aftësitë e lidershipit midis anëtarëve tanë, anëtarëve të bordit dhe stafit EMDR

EXCELLENCE

Ne mbështesim përsosmërinë si cilësi standarde për Shoqatën dhe punën tonë në lidhje me EMDR. Ne përpiqemi të arrijmë përsosmëri përmes punës, inovacionit, kreativitetit.

TEAMWORK

Ne jemi të përkushtuar për të punuar në bashkëpunim me njëri-tjetrin, me Anëtarësimin tonë dhe me Komunitetin në të madh për të përmbushur qëllimet e vëna para nesh.

NDRYSHIM

Ne vlerësojmë një kulturë e cila promovon mundësitë e vazhdueshme për ndryshim përmes mësimit, zhvillimit profesional dhe rritjes.

INTEGRITET

Vlerat kryesore përfaqësojnë parimet udhëzuese për mënyrën se si ne dëshirojmë të sillemi si anëtarë profesionistë të Shoqatës Ndërkombëtare të EMDR. Bordi EMDR dhe anëtarët e saj përpiqen të sillen në shërbim të EMDR-se.

PËRKUSHTIM

Ne jemi të përkushtuar për të kuptuar nevojat e anëtarësimit tonë EMDR-se dhe për të komunikuar se si veprimet e Bordit tonë i shërbejnë angazhimit tonë ndaj Misionit, Fundeve dhe Vlerave Thelbësore të Shoqatës sonë.