Webinare & Workshop & Supervizime

VIDEO PREZANTUESE

Play Video

Webinare & Workshop & Supervizime te Zhvilluara ne Vitin 2023

1. 14 Mars 2023 “Trupi ne Terapinë EMDR”
Trajner: Besarda Taci, Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR dhe Rodinela Qendraj Neuropsikologe & Terapiste Bioenergjitike 

2. 24 Mars 2023 “ADHD Te Fëmijët” Ndërhyrja me terapinë EMDR.
Trajner: Valeria Lazzarini Psikoterapiste,Supervizore EMDR Europe & Ambra Pesenti Neuropsikologe

3. 7 Prill 2023 “Supervizim” Besarta Taci Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

4. 26 Prill 2023 “Neuropsikologjia e Moshës së Zhvillimit”
Trajner: Giovanni Masciarelli Neuropsikolog & Pedagog

5. 29 Maj 2023 “Supervizim” Besarta Taci Psikotraumatologe,Psikoseksologe & Trajner EMDR

6. 16 Qershor 2023 “EMDR në Çrregullime Psikiatrike”
Trajner:Daniela Amato Psikiatre & Supervizore EMDR

7. 1 Shtator 2023 “Supervizim” Raul Bartozzi Psikolog, Psikoterapist & Pedagog

8. 29 Shtator 2023 “Psikofarmakologjia Klinike”
Trajner: Maurizio Bellesi Mjek Psikiatër & Terapistë EMDR

9. 23 Tetor 2023 “Rëndësia e Traumave Ndërbreznore.Aspekte Teorike dhe Praktike” Trajner: Arianna Buchi & Frederica Morgati Terapiste EMDR

10. 24 Tetor 2023 : “Supervizim” Supervizor Alessia Incerti Psikologe & Psikoterapiste Konnjitiv- Bihejviorale

11. 14 Nëntor 2023 : “Supervizim” Supervizor Bianca Luna Supervizore EMDR Europe

12. 12 Dhjetor 2023: “Supervizim” Supervizor Bianca Luna Supervizore EMDR Europe