Anetaresohu

Per t’u bere anetare e Shoqates EMDR ALBANIA, duhet te kryeni pagesen prej 80 euro ne zyren tone nga ora 09:00-17:00 ose ne banke, me koordinatat e meposhtme: 
 
EMDR ALBANIA
NUMRI I LLOGARISË 411003026
IBAN EURO AL3120511117003026CLTJCFEURV
BANKA KOMBËTARE TREGTARE
 
Bashkengjitur do te gjeni dokumentin i cili permban te gjitha informacionet lidhur me anetaresimin ne qender dhe cfare ofrohet per personat e anetaresuar.