Gjakove

Nr. Emri Mbiemri
1 Shpresa Komani Frrokaj: Themeluese e Qendra KLM në Gjakovë.
Vendi ku punon: Që nga viti 2014, në pozitën Këshilluese Psikosociale pranë OJQ Medica Gjakova.
Qe nga viti 2017, është trajnere e licensuar nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike. Për 6 vite, ka ofruar trajnime për Qasjen Sensitive ndaj Stresit dhe Traumës, Dhunën në Baza Gjinore dhe Dhunen Seksuale në Konflikt.
Kontaktet: +38345518082
e-mail: [email protected]
Rr. Fan Stilian Noli pn. GJAKOVË-KOSOVË