Dr Raul Bartozzi

Dr Raul Bartozzi. Psikolog dhe Psikoterapist, ka trajnim të integruar në Psikoterapi. Ka dhënë mësim në Shkollën e Specializimit në Psikoterapinë Kognitive të Ankonës (A.P.C./S.P.C.). Ekspert për mësimdhënien e psikologjisë edukative; i cili nga viti 2004 e deri më sot ka kontratë mësimore në Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Studimeve “Carlo Bo” në Urbino (Pu). Në vitin 2001 filloi trajnimin në E.M.D.R. që nga viti 2007 është supervizor i akredituar i E.M.D.R. Evropë. Ka marrë pjesë si referent në konferenca e kongrese të ndryshme kombëtare dhe në botimin e artikujve shkencorë. Në praktikën klinike, ai merret veçanërisht me psikotraumatologji dhe psikoterapi të traumes.