Mimozè Sopaj

Emri: Mimozè Sopaj
Puna: Psikologe ne QKRMT-KRCT ( Qendra Kosovare per Rehabilitimin e te Mbijetuarve te Tortures- The Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims)