Paola Gjika

Paola Gjika ,Psikologe Klinike dhe Shkollore e liçensuar pranë Urdhrit të Psikologut. Ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i shkencave Sociale. Është specializuar si Terapiste EMDR në të dyja nivelet .Ka një eksperiencë prej disa vitesh

në Shërbimin Social të Bashkisë Tiranë ,si psikologe në Qendrën Komunitare (me fëmijët

e Spektrit të Autizmit ,adoleshentë të spektrit me funksionalitet të lartë ,me gra të dhunuara

të divorcuara , persona me varësi të ndryshme ). Prej tre viteve i është bashkuar Ekipit të

Centro Clinico Psicoterapia e Psicotraumatologia EMDR Tiranë . Trajton Çrregullimet e Humorit

,Crregullimet e Kontrollit të Impulsit ,  Varësite , Crregullimet e Personalitetit dhe Crregullimet

Afektive.