Shpresa Komani Frrokaj

Shpresa Komani Frrokaj, themeluese e Qendra KLM në Gjakovë.
Vendi ku punon: Që nga viti 2014, në pozitën Këshilluese Psikosociale pranë OJQ Medica Gjakova
Qe nga viti 2017, është trajnere e licensuar nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike. Për 6 vite, ka ofruar trajnime për Qasjen Sensitive ndaj Stresit dhe Traumës, Dhunën në Baza Gjinore dhe Dhunen Seksuale në Konflikt.
Kontaktet: +38345518082
[email protected]

Rr. Fan Stilian Noli pn. GJAKOVË-KOSOVË