Prishtine

Nr. Emri Mbiemri
1 Mimozè Sopaj — Psikologe ne QKRMT-KRCT ( Qendra Kosovare per Rehabilitimin e te Mbijetuarve te Tortures- The Kosova Rehabilitation Center for Torture Victims)
2 Besa Sanaja
3 Lulejete Prekazi
3 Merita Jusufi