Teacher Courses

Fazat neurobiologjike të zise tek të rriturit dhe tek fëmijet Zia traumatike: emocionet bllokuese në riprocesimin e zisë
3 Lectures
New
Trauma nga mohimi  i ndihmës prindërore Impakti neurobiologjik në fëmijëri dhe efektet në moshen e rritur Identifikimi i neglet emocional nëpermjet...
3 Lectures