Procesi i elaborimit të Zise tek Fëmijet dhe te Rriturit

Fazat neurobiologjike të zise tek të rriturit dhe tek fëmijet Zia traumatike: emocionet bllokuese në riprocesimin e zisë

Fazat neurobiologjike të zise tek të rriturit dhe tek fëmijet
Zia traumatike: emocionet bllokuese në riprocesimin e zisë

Zija PDF

1
Zija PDF

ZIJA VIDEO 1

1
Zija VIDEO 1

ZIJA VIDEO 2

1
NEGLET VIDEO 2

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed