NEGLET (Trauma nga mohimi i ndihmës prindërore)

Trauma nga mohimi  i ndihmës prindërore Impakti neurobiologjik në fëmijëri dhe efektet në moshen e rritur Identifikimi i neglet emocional nëpermjet intervistes klinike Impakti i neglet nga fëmijeria në moshen e rritur (sinptomat neurobiologjike dhe psikoafektive)

Trauma nga mohimi  i ndihmës prindërore
Impakti neurobiologjik në fëmijëri dhe efektet në moshen e rritur
Identifikimi i neglet emocional nëpermjet intervistes klinike
Impakti i neglet nga fëmijeria në moshen e rritur (sinptomat neurobiologjike dhe psikoafektive)

NEGLET PDF

1
NEGLET PDF

NEGLET VIDEO 1

1
NEGLET VIDEO 1

NEGLET VIDEO 2

1
NEGLET VIDEO 2

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed