EMDR LEVEL 1 TRAJNING

EMDR eshte: TRAJNIM SPECIALIZUES: · Gjatë trajnimit specializues të Nivelit 1 në EMDR, Terapistët mësojnë të zbatojnë protokollin EMDR në 8 fazat e tij dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në shqetësimin që ata […]

EMDR eshte:

TRAJNIM SPECIALIZUES:

· Gjatë trajnimit specializues të Nivelit 1 në EMDR, Terapistët mësojnë të zbatojnë protokollin EMDR në 8 fazat e tij dhe të bëjnë një konceptualizim të rasteve të pacientëve të tyre, duke kuptuar se si ngjarjet traumatike dhe stresuese në jetën e tyre mund të kenë kontribuar në shqetësimin që ata paraqesin kur arrijnë në psikoterapi.
· Do të mësohen strategji për të identifikuar këto ngjarje në historinë e tyre që kanë të bëjnë me simptomat, çrregullimet ose sinptomat aktuale. Do të mësohet më se si të strukturohet një plan pune në terapine Emdr.
· Në fund të seminarit 4 ditor, pjesëmarrësit do të kenë njohuri dhe aftësi për të aplikuar EMDR në praktikën e tyre klinike.
· Pjesëmarrësve të seminarit do t’u jepet një certifikatë që autorizon aplikimin e saj në praktikën klinike dhe kërkimore. Shoqata EMDR Albania ka lidhur marrëveshje me shumë institucione, ku janë të garantuara standardet e cilësisë së trajnimit. Në këtë mënyrë Shoqata mbron terapistët e trajnuar në EMDR në trajnime zyrtare dhe të njohura dhe në të njëjtën kohë mbron pacientët.
· Është e rëndësishme të bëhet trajnimi EMDR me trajnerë të certifikuar nga Shoqata EMDR Europe dhe Instituti Francine Shapiro (SHBA)
· Do lëshohen 2 çertifikata

E njohur nga Emdr Europe

E njohur nga Urdheri i Psikologut me Kredite për riliçencim

Regjistrim konsiderohet Pagesa në Banke

Vëndet jane te limituara ⚠⚠⚠

Dergoni CV në [email protected]

Vendndodhja @Hotelprestige Tiranë

 

Ju njoftojme se kriteret per te marre pjese në trajnimin specializues ne Nivelin 1 EMDR Janë:

1. Diploma në PSIKOLOGJI

2. Diploma ne Mjekesi (specializim në mjekesine e urgjences, psikiatri, neurologji, neuropsikologji)

3. Regjistrimi nëpërmjet pageses në banke 200€ Brenda dates 15 shkurt

4. Kryerja e pageses totale (600euro) brenda dates 22 shkurt

Me koordinatat e meposhtme:

EMDR ALBANIA
NUMRI I LLOGARISË 411003026
IBAN EURO AL3120511117003026CLTJCFEURV
BANKA KOMBËTARE TREGTARE

Për kete arsye na dergoni cv tuaj paraprakisht meqenese vëndet janë të limituara!

Për të gjithë personat që kanë vështiresi të bëjne pagesen në banke duhet të paraqiten tek zyra jone duke na njoftuar në email paraprakisht

Pagesa totale 600€

Perfshin:

Trajnim 4 ditor

Manualin Emdr

Protokollin e ngjarjeve Traumatike

Protokollin e Vendit të sigurise

Protokollin e Modelit të se ardhmes

1 çertifikaten Emdr Europe (të vlefshme në çdo shtet Ku ka shoqate Emdr)

1 çertifikaten e Urdhrit te psikologut me kredite ( 12 kredite)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Course available for 4 days
Get course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Access on mobile and TV

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed